Cesty za hudbou a k hudbe

17.50

Autor: Juraj Hatrík

Výber najzávažnejších textov, ktoré boli v minulosti publikované alebo odzneli ako referáty. Sú síce na jednej strane štýlovo i žánrovo rôznorodé a z rôznych období (najstaršia štúdia je z roku 1966, dve „najmladšie“ z roku 2014), na druhej strane pozorný čitateľ určite postrehne postupne sa vyvíjajúcu, ale pritom jednotnú obsahovú niť, postoj, názor autora, ktorý je stály, nemení sa a nie je poplatný žiadnej dobe, móde či ideológii...
Rozčlenené sú do niekoľkých blokov. Nesledujú prísne chronologický vývoj, skôr obsahové zameranie. Úvodný blok tvoria esteticko-filozofické úvahy o vzťahu skladateľ – poslucháč, o pôsobení hudby a jej zmysle. Druhý blok je akoby sondou do vývoja slovenskej profesionálnej hudobnej kultúry od polovice 60. rokov 20. storočia až do prelomu začiatkom 90. rokov, kedy sa po vynútenej pauze vrátil na HTF VŠMU a začal stavať koncepciu vlastnej percepčnej analýzy hudobného diela. Tejto je venovaný tretí blok, ktorý obsahuje výber analýz z obdobia jeho pedagogického pôsobenia; do štvrtého bloku sme zaradili reflexie vlastnej skladateľskej tvorby a do posledného, piateho bloku štúdie na všeobecnejšie témy, úvahy a recenzie. V závere knihy nájdeme niekoľko kritických či polemických textov na tému súčasného vývoja hudby, hudobného či spoločenského života, ukončené výberom štyroch fejtónov, ktoré pod jednotiacim názvom Con brio uverejňoval v časopise Hudobný život v rokoch 2003 – 2004.
Juraj Hatrík je predovšetkým skladateľ a literárne disponovaný hudobný teoretik, hĺbkovo uvažujúci tvorca. V jeho textoch dominuje myslenie o hudbe, a to nielen výrazové či štrukturálne, ale aj v širších kontextoch života človeka, spoločenského vedomia, spoločenských či vedných disciplín (a to nielen umenovedných či humanitných vied).

Publikácia vyšla s finančným príspevkom Hudobného fondu.

Rok vydania: 2016

ISBN 978-80-88794-61-5

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Cesty za hudbou a k hudbe”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *