Kontakt

Adresa: Eva Čunderlíková, Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava

Telefónne číslo: 0903 850 568
E-mail: hplus@hplus.sk

IČO: 17493757

Objednávky posielajte na uvedenú e-mailovú adresu. Publikácie zasielame výhradne v tlačenej verzii poštou na faktúru alebo na dobierku.
Obchodníkom poskytujeme zľavu  najmenej 20% podľa počtu objednaných výtlačkov. Sme platcami DPH.